Prednosti COMBISove ponude Cloud rješenja

Efikasnost

Brži razvoj i implementacija poslovnih rješenja, kraće vrijeme od identifikacije poslovne potrebe do korištenja servisa.

Fleksibilnost

Potreban kapacitet u oblaku se jednostavno širi, odnosno smanjuje prema vašim potrebama.

Fokus

Prebacite fokus s upravljanja infrastrukturom na potrebe vašeg poslovanja!

Sigurnost

Vaši resursi su uvijek dostupni i zaštićeni u oblaku!

Ušteda

Nema kapitalnih investicija u opremu, plaćate samo ono što koristite!

Saznajte više

Provjerite našu ekspertizu s onima koji su nam već ukazali svoje povjerenje!


Testimonijali
Reference
 • AutoZubak d.o.o.
 • BNP Paribas Cardif osiguranje d.d.
 • Croatia Airlines d.d.
 • Čazmatrans - Nova d.o.o.
 • Državni zavod za statistiku – RH
 • Đuro Đaković TEP d.o.o.
 • Grad Zagreb
 • HR PRO d.o.o.
 • Hrvatska pošta d.d.
 • Hrvatski Telekom d.d.
 • HŽ Infrastruktura d.o.o.
 • HŽ - Putnički prijevoz d.o.o.
 • Kraš d.d.
 • Labud d.o.o.
 • Ministarstvo financija RH
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH
 • Obiteljski radio d.o.o.
 • Orbico d.o.o.
 • OT - Optima Telekom d.d.
 • Tokić d.o.o.
 • Zagrebački holding d.o.o.